Решение Единого экономического совета О внесении изменения в Решение Единого экономического совета от 13 октября 2021 года № 5 «Об утверждении порядка применения тарифной льготы в виде снижения ставки ввозной таможенной пошлины при ввозе на единую таможенную территорию некоторых товаров»
ЛНР
https://glava-lnr.info/index.php/dokumenty/zakony/o-vnesenii-izmeneniya-v-reshenie-edinogo-ekonomicheskogo-soveta-ot-13-oktyabrya-2021-goda-no-5-ob-utverzhdenii-poryadka-primeneniya-tarifnoy-lgoty-v-vide-snizheniya-stavki-vvoznoy-tamozhennoy-poshliny-pri-vvoze-na-edinuyu-tamozhennuyu Последняя редакция: 21 октября, 2021, 15:09
Решение Единого экономического совета Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Общего таможенного тарифа в отношении отдельных товаров, ввозимых на единую таможенную территорию
ЛНР
https://glava-lnr.info/sites/default/files/documents/pdf/ob-ustanovlenii-stavok-vvoznykh-tamozhennykh-poshlin-obschego-tamozhennogo-tarifa-v-otnoshenii-otdelnykh-tovarov-vvozimykh-na-edinuyu-tamozhennuyu-territoriyu_1.pdf Последняя редакция: 4 декабря, 2021, 23:37